Doradztwo

Śledzimy wydarzenia gospodarcze na bieżąco, badamy rynek nieruchomości w sposób ciągły, dlatego doradzimy Ci  i pomożemy ocenić sytuację dostępnych na rynku nieruchomości ofert inwestycyjnych oraz wspomożemy przy planowaniu nowych inwestycji.

Sprawdzimy stan prawny nieruchomości, zweryfikujemy zapisy ksiąg wieczystych, zidentyfikujemy jej przeznaczenie w MPZP (Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego). Przeprowadzimy analizę SWOT i przeanalizujemy wszystkie szanse i zagrożenia związane z daną lokalizacja. Zidentyfikujemy potencjał inwestycyjny wskazanej nieruchomości.

Współpracujemy z bankami, doradcami kredytowymi i specjalistami w dziedzinie zarządzania w biznesie.. Pomożemy Ci zoptymalizować proces decyzyjny przy wyborze sposobu finansowania zakupu nieruchomości.

Współpracujemy z wieloma portalami, nasze ogłoszenia możecie znaleźć na agencja5000, gumtree, gratka..i nie tylko. 

Współpracujemy z inwestorami instytucjonalnymi jak i inwestorami indywidualnymi w zakresie uzyskiwania najwyższej stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości. Pomagamy znaleźć wyspecyfikowaną nieruchomość, uczestniczymy w jej prezentowaniu, następnie uczestniczymy w negocjacjach aż do transakcji kupna-sprzedaży.

Możesz uniknąć wielu uciążliwych czynności i nam powierzyć dalsze  zarządzanie nieruchomością przeznaczoną np. na cele komercyjne.

 

Dzięki nam będziesz świadomie podejmować ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości.